BESTUUR

Dhr. Ir.ing. H. de Boon
voorzitter

Mevr. D.E. van Welsen-Moonen
penningmeester

Dhr. Ir. J.A. Bordewijk
secretaris

ADRES

Stichting Metropolitane Landbouw
Postbus 8049
3009 AA Rotterdam

e-mail: info@metropolitanelandbouw.nl