Stacks Image 111
De Stichting Metropolitane Landbouw heeft ten doel:

Het stimuleren van het gedachtegoed metropolitane landbouw ter versterking van de innovatieve kracht van de Nederlandse agrosector en het realiseren van een meer duurzame ontwikkeling van die sector.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verstrekken van (opstart)financiering van activiteiten die de kennisinfrastructuur versterken, een duurzaam perspectief voor de Nederlandse agrosector dichterbij brengen of methoden verankeren die zijn ontwikkeld in het innovatieprogramma TransForum Agro & Groen.

De Stichting hanteert daarbij de volgende criteria:

Activiteiten die de versterking van de infrastructuur beogen moeten ten minste:
  1. verankerd zijn in organisaties in de kennisinfrastructuur;
  2. gericht zijn op onderwijs en op het uitdragen van de visie metropolitane landbouw en de competenties en vaardigheden die voor het realiseren daarvan nodig zijn.

Activiteiten die een duurzaam perspectief voor de Nederlandse agrosector beogen moeten ten minste:
  1. zicht bieden op een concrete business case of gericht zijn op het ontwikkelen van concrete businessplannen van projecten die het gedachtegoed van metropolitane landbouw en gedeelde waardeontwikkeling in de praktijk brengen;
  2. gericht zijn op het in de markt zetten van procesinnovaties zoals die zijn ontwikkeld binnen TransForum Agro & Groen.

Activiteiten die de TransForum Agro & Groen methode beogen te verankeren moeten ten minste:
  1. de visie van metropolitane landbouw verder ontwikkelen en in de praktijk brengen;
  2. de aanpak van gedeelde waardeontwikkeling verder concretiseren en een plaats geven in de bestaande bedrijfsontwikkeling;
  3. de samenwerking in resultaatgerichte experimenteerruimten tot stand brengen of bevorderen.

Help